பண, ஜன வசீகரத்தை ஏற்படுத்தும் கஸ்தூரி

கஸ்தூரி மானிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒன்றான கஸ்தூரி அஷ்டகந்ததில் ஒன்றாகும் மற்றும் தன ஜன வசீகரத்தை ஏற்படுத்தும் இது தாந்த்ரீக பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றது. மேலும் இது மருத்துவத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உண்மையான கஸ்தூரியுடன் சிறிது குங்குமபூ சேர்த்து நெற்றியில் தரிக்க மேற்சொன்ன வசீகரத்தன்மை உண்டாகும். இம்முறைக்கு மந்திரங்கள் உச்சாடனம் எதுவும் தேவை இல்லை.

Post a comment

0 Comments