தன ஆகர்ஷணம் செய்யும் முத்து சங்கு

முத்து சங்கின் மகிமைகளை பற்றியும், அவற்றின் தன ஆகர்ஷண சக்திகளையும், மன அமைதியை கொடுக்கும் வல்லமை பற்றியும் ஏற்கனவே பதிவுகளில் கொடுத்துள்ளோம். விற்பனைக்கு கிடைக்காத  இவை கிடைப்பது மிக அரிதாக இருந்து வந்த நிலையில், தற்சமயம் ஒரு சில முத்து சங்குகள் கிடைக்க பெற்றுள்ளோம். பலர் தொடர்ந்து விசாரித்த வண்ணம்  இருந்ததால் தே
வைப்படுவோர் நமது அலுவலகத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்- +919840130156 / +918754402857 

Post a comment

0 Comments