புது வரவு..
வாழ்க்கையை எளிதாக்கி கொள்ள முன்னோர்கள் அருளி சென்ற சில முறைகளை, எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களை தனி வலைப்பூவாக விளக்களாமென்ற நோக்கத்தில் கீழ்க்கண்ட ப்ளாக் துவங்கப்பட்டுள்ளது. அமானுஷ்ய பரிகாரங்களை போலவே மாந்திரீக பரிகாரங்களும் மிக சக்தி வாய்ந்த ஒன்றாக இருக்கும்.
http://manthreegam.blogspot.in/

Post a comment

1 Comments

Unknown said…
மிக்கநன்றிங்க ஐயா !