பணப்புழக்கம் அதிகரிக்க சக்தி வாய்ந்த மந்திரம்

மிகவும் சக்தி வாய்ந்த கீழ்க்கண்ட மந்திரத்தை தினசரி அறுபது முறை கூறி வர பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும்-வீடு,வாகன வசதிகள் உண்டாகும்.
ஓம் தேவராஜய வித்மஹே||
வஜ்ரஹஸ்தாய தீமஹி ||
தந்நோ இந்த்ர ப்ரசோதயாத் ||

Post a comment

0 Comments