க்ரிஸ்டல் பால் (Crystal Ball) தரும் வற்றாத வளமை
சூரிய ஒளியை உள் வாங்கி பிரதிபலிக்கும் மற்றும் தேக்கி வைக்கும் சக்தி கிறிஸ்டலுக்கு உண்டு. இதை வீட்டின் சமையலறை ஜன்னலில் கட்டி வைக்க சிறப்பான ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி வற்றாத வளமை சேர்க்கும் வீட்டிற்க்கு.

Post a comment

0 Comments