பண பிரச்சனைகள் தீரவிசேஷமான ஒலி அதிர்வுகளை கொண்டு உருவாக்கபட்டது. தினசரி காலை செவிப்பொறி  (Ear Phone) மூலம் கேட்டு வர, நாட்பட்ட பண பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். பணத்தேவை உள்ள வரை கேட்டு வரலாம். தேவைப்படுவோர் திங்கள் முதல் சனி வரை +919840130156 எண்ணிற்கு காலை 10-இரவு 8 மணி வரை மட்டும் அழைக்கவும்.

Post a comment

0 Comments