நீண்ட நாள் துன்பங்கள் தடைகள் நீங்க


தினசரி செம்பு பாத்திரத்தில் குளித்து வர நீண்ட நாள் துன்பங்கள், தடைகள் ஒரு முடிவுக்கு வரும், மேலும் கங்கையில் குளித்த புண்ணியத்தை தரக்கூடியது செம்பு ஜல ஸ்நானம். இது சிவபெருமான் ராவணனுக்கு உபதேசித்த ஒன்றாகும்.

Post a comment

0 Comments