ஜூன் மாதத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய கரண நாட்கள்கரணம் தப்பினால் மரணம் என்ற தலைப்பில் மாதா மாதம் வெளியாகும் பதிவு

16.6.17        அதிகாலை  5  AM முதல் மாலை  5:30 PM வரை

19.6.17           மதியம்      2:20 PM முதல் மறுநாள் காலை 1:20 AM வரை

22.6.17           மாலை    3:30PM  முதல் மறுநாள் காலை 1:50 AM வரை

27.6.17          காலை      8:55AM  முதல் இரவு  8:15 வரை

30.6.17          மாலை     5:55PM   முதல்  மறுநாள் காலை  6:30 வரை

Post a comment

0 Comments