அவரவருக்கு தனத்தை தரும் பிரத்யேக தெய்வங்கள்

நாம் கொடுத்து வரும் 'அவரவருக்கு ஏற்ற  தெய்வங்கள் மற்றும் மந்திரங்கள்"
ரிப்போர்ட்டினில் வழிபடும் முறைகள் நாட்கள் மட்டுமின்றி 'அவரவருக்கேற்ற தனம் தரும் தெய்வம்' சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. நமக்கு உகந்த தெய்வங்களை வழிபடுவதோடு, தனத்தை-பண வரவை அதிகப்படுத்தும் தெய்வத்தையும் தேர்ந்தெடுத்து வழிபட்டு வந்தால், நாம் நினைத்த நேரத்தில் நினைத்த பொருட் செல்வத்தை, பண வரவை எளிதாக ஈட்ட முடியும்.

ஹரி ஓம் தத் சத் 

Post a comment

0 Comments