மிரர் மாஜிக்-வாட்சாப் பயிற்சி 01.7.18-04.7.18பயிற்சியில் :

கண்ணாடியை எந்தெந்த இடங்களில் வைத்தால் ஆபத்து ?
கண்ணாடியை கொண்டு நினைத்ததை சாதிக்கும் முறை
அறியாமல் கண்ணாடி முன் செய்யும் விஷயங்களால்  ஏற்படும் கடும் வீழ்ச்சி என்னென்ன ??

மேலும் பல..

பயிற்சி கட்டணம்: ரூ.999 /-

நூறு நபர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி. குறிப்பிட்ட பதிவுகள் முடிந்து விட்டால் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.

மேல் விவரங்களுக்கு : +918754402857 / +919840130156

Post a comment

0 Comments