தன ஜன ஸ்வர்ண வசீகரம்மூலிகைகளுக்கு என்றுமே பல்வேறு வகையான சக்திகள் உண்டு என்பதை அனைவரும் அறிவீர்கள். சில வருடங்களாக அப்படிப்பட்ட உயர்தர மூலிகைகளை கொண்டு நாம் கொடுத்து வரும் தனவஸ்யம் செய்யும் ஊதுபத்திகள் மிக வெற்றிகரமாக  பலரால் தொடர்ந்து உபயோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தற்சமயம் ரசாயனம் அல்லாது கைகளினாலே உயர்தரமாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது  மேற்கண்ட மூன்று வகையான குளியல் சோப்புகள். இவை அரோமாதெரபி மற்றும் மூலிகை வசீகரம் வகைகளை சாரும். விலை ரூ.100 /- கைகளினால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதால் மிக குறைந்த எண்ணங்களே உள்ளன. இவற்றிற்கு தமிழ்நாடு முழுதும் விற்பனையாளர்களும் வரவேற்கப்படுகின்றனர். வீட்டிலேயே இருந்து விற்பனை செய்ய விருப்பப்படுவோரும் அணுகவும்.

+919840130156 / +918754402857

Post a comment

0 Comments