நவராத்ரி பரிகாரங்கள்


இந்த ஒன்பது நாட்களில் எவருக்கும் கடன் கொடுப்பதோ வாங்குவதையோ நிச்சயம் தவிர்க்கவும்.
ஹரி ஓம் தத் சத்
ஸ்ரீ.வாமனன் சேஷாத்ரி
ருத்ர பரிஹார் ரக்‌ஷா சென்டர்
ஜோதிஷ தாந்த்ரீக தீர்வுகள்
9840130156 / 8754402857

Post a comment

0 Comments