அலுவலக மாற்றம்-Change of Address-Rudra Parihaar Raksha Centre

'ருத்ர பரிஹார் ரக்க்ஷா சென்டர்' புதிய அலுவலகம் 
(முகவரியை குறித்து கொள்ளவும்)
Rudra Parihaar Raksha Center 
1st Floor, No 4 Amarnath Flats
126 Lake View road
West Mambalam
Near Public Health Centre
Chennai 600033
8754402857 / 9840130156
ருத்ர பரிஹார் ரக்க்ஷா சென்டர்
முதல் தளம், எண்:4, அமர்நாத் பிளாட்ஸ்,
126, லேக் வியூ ரோடு,
பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டர் அருகில்
மேற்கு மாம்பலம்,சென்னை 33
பிப்ரவரி ஒன்றாம் நாள் ருத்ர ஏகாதசி பாராயணத்துடன் செயல்பட துவங்கும்.

Post a comment

0 Comments