*பாலோ சாண்டோ*


தென் அமெரிக்காவை பூர்வீகமாக கொண்டு அங்கு மாந்த்ரீகர்களால் உபயோகிக்கப்படும்
மேற்கண்ட மூலிகை மர கட்டைகள், அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கவும், வசீகரத்தினை பெறவும் தூபமாக ஏற்றப்படுகிறது- இவை தற்சமயம் குறைந்த அளவில் நம் சென்டரில் தருவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேவைக்கு : +918754402857

Post a comment

0 Comments