கடன்கள் தீர கடன்கள் முற்றிலும் அழிய இந்த ஸ்லோகத்தை கூறியோ கேட்டோ வரவும்-...

Post a comment

0 Comments