சமையலறையில் இந்த 1 படம் இருந்தால் கஷ்டமே வராதுசமையலறையில் இந்த 1 படம் இருந்தால் கஷ்டமே வராது | KITCHEN MAGIC | VAMANAN SESHADRI@Vamanan Sesshadri #PanamVara சமையலறையில் வைக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயங்கள் பல இருந்தாலும் நமக்கு சமையலறை மூலமாக பணம் வர,செல்வங்கள் சேர முக்கியமாக சில விஷயங்களை வைத்திருத்தல் அவசியம். அப்படிப்பட்ட விஷயங்களில் முக்கிய விஷயம் பற்றி தாந்த்ரீக ஜோதிடர்.ஸ்ரீகுரு.வாமனன் சேஷாத்ரி விளக்கியுள்ளார். இதன் மூலமாக உங்கள் சமையலறை சொர்க்கமாகும். பணத்தை அள்ளித்தரும் குபேர வாசம் செய்யும் இடமாகும். Wealth Attraction, Money Manifestation and Richness accumulates mainly from our Kitchen. Astrologer ShriGuru.Vamanan Seshadri Tips us, What to be kept at Kitchen for creating a Money Magic in your House. Shriguru.Vamanan Sesshadri Remedies are quiet popular and easy methods particularly when it comes to money manifestation, astrology, money attraction,general welfare and not but not least,also for job,career and marital issues. Check out AStrologer ShriGuru.Vamanan Sesshadri Remedies Here : https://www.youtube.com/playlist?list... பணம் பெருக பரிகாரங்கள் https://www.youtube.com/playlist?list... Money Therapy https://www.youtube.com/playlist?list... Mantras https://www.youtube.com/playlist?list... Neram Nalla Neram Puthuyugamtv https://www.youtube.com/playlist?list... Pala vidha Parikarangal ONLINE CONSULTATIONS : 9840130156 www.yantramantratantra.com www.facebook.com/yantramantratantra

Post a comment

0 Comments