20.5.20 லாப முகூர்த்தத்தில் சொல்ல வேண்டிய அதிசய மந்திரம் | VAMANAN SESHA...


20.5.20 லாப முகூர்த்தத்தில் சொல்ல வேண்டிய அதிசய மந்திரம் | VAMANAN SESHADRI TIPS@Vamanan Sesshadri #Pooja#Mantra TIMINGS INDIA : 5:45-7:15 AM 5:00-6:30 PM ருத்ர ஜபம்,ருத்ர ஹோமம்,ருத்ர சமக பாராயணம் எவ்வளவு நன்மைகளை அள்ளிதருமோ அதே போல் வீரியமிக்க எளிய மந்திரத்தை கூறியுள்ள நாளில் குறிப்பிட்டுள்ள லாப முகூர்த்தத்தில் கூறி பூஜிக்க அனைத்துவித நன்மைகளும் வந்து சேரும். மானிடராய் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் தவறவே விடக்கூடாது சந்தர்ப்பம் இது. Rudra Japa, Rudra Homa, Ekadasa Rudra Parayana as well as chamaka parayanam will give all kinds of benefits and comforts to the native. By chanting the mantra and doing the small pooja suggested in the video by Astrologer ShriGuru.Vamanan Seshadri, one will get all kinds of benefits of doing Ekadasa Rudra Japa. Performing this pooja is considered very powerful, since,it falls on pradosha day itself and timing given is Labha Muhurtha. MANTRA IN ENGLISH :

Kapali – ‘Om Hum Hum Satrustambhanaya Hum Hum Om Phat’ Pingala – ‘Om Shrim Hrim Shrim Sarva Mangalaya Pingalaya Om Namah’ Bhima – ‘Om Aim Aim Mano Vanchita Siddhaya Aim Aim Om’ Virupaksha – ‘Om Rudraya Roganashaya Agacha Cha Ram Om Namah’ Vilohita – ‘Om Shrim Hrim Sam Sam Hrim Shrim Shankarshanaya Om’ Shastha – ‘Om Hrim Hrim Safalyayai Siddhaye Om Namah’ Ajapada – ‘Om Shrim Bam Sough Balavardhanaya Baleshwaraya Rudraya Phat Om’ Ahirbhudanya – ‘Om Hram Hrim Hum Samastha Graha Dosha Vinashaya Om’ Sambhu – ‘Om Gam Hlaum Shroum Glaum Gam Om Namah’ Chanda – ‘Om Chum Chandishwaraya Tejasyaya Chum Om Phat’ Bhava – ‘Om Bhavod Bhava Sambhavaya Ishta Darshana Om Sam Om Namaha கபாலி : ஓம் ஹம் ஹம் சத்ரு ஸ்தம்பனாய ஹம் ஹம் ஓம் ஃபட்
பிங்கலா : ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் சர்வ மங்கலாய பிங்கலாய ஓம் நமஹ பிமா : ஓம் ஐம் ஐம் மனோ வஞ்சித சித்தாயா ஐம் ஐம் ஓம்
www.yantramantratantra.com
விருபாக்ஷ : ஓம் ருத்ராய ரோக நாசாய ஆகச்ச ச ராம் ஓம் நமஹ சாஸ்தா : ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸபல்யாயை ஸித்தயே ஓம் நமஹ விலோஹித : ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் சம் சம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸங்கர்ஷணாய ஓம் அஜபத : ஓம் ஸ்ரீம் பம் சௌ பாலவர்தனாய பலேஸ்வராய ருத்ராய ஃபட் ஓம் அஹிர்புதன்யா : ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹம் ஸமஸ்த கிரஹ தோஷ விநாசாய ஓம் சம்பு : ஓம் கம் ஹ்லௌம் ஷ்ரௌம் க்லௌம் கம் ஓம் நமஹ சண்டா : ஓம் சும் சண்டீஸ்வராய தேஜஸ்யாய சும் ஓம் ஃபட் பவ : ஓம் பவோத் பவ ஸம்பவாய இஷ்ட தர்ஷனாய ஓம் ஸம் ஓம் நமஹ Shriguru.Vamanan Sesshadri Remedies are quiet popular and easy methods particularly when it comes to money manifestation, astrology, money attraction,general welfare and not but not least,also for job,career and marital issues. ONLINE CONSULTATIONS : 9840130156
www.facebook.com/yantramantratantra

Post a comment

0 Comments