ஜூலை 2020 மாதத்தில் சொல்ல வேண்டிய வசிய வார்த்தைஜூலை 2020 மாதத்தில் சொல்ல வேண்டிய வசிய வார்த்தை #Vasiyam #Vamananseshadritips #Spells

ஜூலை 2020 மாதம் முழுதும் சொல்ல வேண்டிய வசிய வார்த்தை. பணம் பெருக, பணம் சேர, தீயவை அழிய, பணம் வர, செல்வம் சேர இதை தினசரி பல முறை கூறி வரலாம்.

MANTRA IN ENGLISH : JULY POWER MY WALLET SHOWER
மந்திரம் :  ஏராளம் தானம் தான்யம் என்னுள்ளே வந்தேறும்

July 2020 Month Powerful Word Power Spell for money manifestation, abundance, prosperity, finance, richness, wealth.

Shriguru.Vamanan Sesshadri Remedies are quiet popular and easy methods particularly when it comes to money manifestation, astrology, money attraction,general welfare and not but not least,also for job,career and marital issues.

Check out Astrologer ShriGuru.Vamanan Sesshadri Remedies Here : 

https://www.youtube.com/playlist?list...
பணம் பெருக பரிகாரங்கள்

https://www.youtube.com/playlist?list...
Money Therapy

https://www.youtube.com/playlist?list...
Mantras

https://www.youtube.com/playlist?list...
Neram Nalla Neram Puthuyugamtv


https://www.youtube.com/playlist?list...

Pala vidha Parikarangal

ONLINE CONSULTATIONS :  9840130156

www.yantramantratantra.com
www.facebook.com/yantramantratantra

Post a comment

0 Comments