அடிக்கடி சோர்ந்து போறவங்க, இத சொன்னா பாய்ந்து பறப்பீங்கசோர்வினால் அடிக்கடி தளர்ந்து போகும் பெண்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கு, உடனடியாக உடல் ஆற்றல் தரும் வார்த்தை மந்திரத்தை வழங்கியுள்ளார் தாந்த்ரீக ஜோதிட ஸ்ரீகுரு.வாமனன் சேஷாத்ரி.

Those who feel tired and fatigue always, can chant the above mantra / affirmation to get instant energy. When and How to use it ? See video for details. Shriguru.Vamanan Sesshadri Remedies are quiet popular and easy methods particularly when it comes to money manifestation, astrology, money attraction,general welfare and not but not least,also for job,career and marital issues. Check out Astrologer ShriGuru.Vamanan Sesshadri Remedies Here : https://www.youtube.com/playlist?list... பணம் பெருக பரிகாரங்கள் https://www.youtube.com/playlist?list... Money Therapy https://www.youtube.com/playlist?list... Mantras https://www.youtube.com/playlist?list... Neram Nalla Neram Puthuyugamtv https://www.youtube.com/playlist?list... Pala vidha Parikarangal ONLINE CONSULTATIONS : 9840130156 www.yantramantratantra.com www.facebook.com/yantramantratantra

Post a comment

0 Comments