சமையலறையில் வைக்க குபேர உப்பு | KUBERA SALT FOR KITCHENசமையலறையில் வைக்க குபேர உப்பு | KUBERA SALT FOR KITCHEN
#VamananSeshadriTips#Kubera#குபேரன்

சகல செல்வங்களும் அளிக்கும் குபேர உப்பு செய்முறை. நாமே செய்து நம் சமையலறையில் வடக்கு பாகத்தில் வைத்து வர குபேர சம்பத்து கிட்டும். வீடு குபேர வீடாகும்.

குபேர மந்திரம்

ஒம் ஸ்ரீ யஷாய குபேராய வைச்ரவணாய
தன தான்யாதிபதயே தனதான்ய ஸம்ருதிம்மே
தேஹி தாபய ஸ்வாஹா !!

KUBERA MANTRA IN ENGLISH :

OM YAKSHAYA KUBERAYA VAISHRAVANAYA DHANA DHANYA ADHIPATHAYE
DHANA DHANYA SAMRUDDHIM ME  DEHI DAPAYA SWAHA॥

How to Make Kubera Salt from Home ? Where to Keep Kubera Salt in Kitchen? What mantra to chant for Kubera Salt Energization?? Tips us, Astrologer ShriGuru.Vamanan Seshadri.

Shriguru.Vamanan Sesshadri Remedies are quiet popular and easy methods particularly when it comes to money manifestation, astrology, money attraction,general welfare and not but not least,also for job,career and marital issues.

Check out Astrologer ShriGuru.Vamanan Sesshadri Remedies Here : 

https://www.youtube.com/playlist?list...
பணம் பெருக பரிகாரங்கள்

https://www.youtube.com/playlist?list...
Money Therapy

https://www.youtube.com/playlist?list...
Mantras

https://www.youtube.com/playlist?list...
Neram Nalla Neram Puthuyugamtv


https://www.youtube.com/playlist?list...

Pala vidha Parikarangal

ONLINE CONSULTATIONS :  9840130156

www.yantramantratantra.com
www.facebook.com/yantramantratantra

Post a comment

0 Comments