கடன் தீர மஹா பெரியவா சொன்ன பரிகாரம் | MAHA PERIYAVAகடன் தீர மஹா பெரியவா சொன்ன பரிகாரம் | MAHA PERIYAVA #Kadantheera#VamananSeshadritips #MahaPeriyava #மஹாபெரியவா மஹா பெரியவா : காஞ்சி மஹா பெரியவா என்று உலகம் முழுதும் உள்ள பக்தர்களால் அன்புடன் அழைக்கப்படும் காஞ்சி சங்கரர், தன் பக்தர் ஒருவர் கடன் பிரச்சனைக்கு உட்பட்டு கலங்கி நிற்கையில்,கடன் தீர சொன்ன ஆன்மீக பரிகார முறை இது. Maha Periyava : It was Kanchi Sankaracharya's words. It was given by Kanchi Maha Periyava to his Disciple for clearing debts-Kadan theera. I heard this from Internet and some books and shared it to try with some of my followers/clients, and there was instant results. Shriguru.Vamanan Sesshadri Remedies are quiet popular and easy methods particularly when it comes to money manifestation, astrology, money attraction,general welfare and not but not least,also for job,career and marital issues. Check out Astrologer ShriGuru.Vamanan Sesshadri Remedies Here : https://www.youtube.com/playlist?list... பணம் பெருக பரிகாரங்கள் https://www.youtube.com/playlist?list... Money Therapy https://www.youtube.com/playlist?list... Mantras https://www.youtube.com/playlist?list... Neram Nalla Neram Puthuyugamtv https://www.youtube.com/playlist?list... Pala vidha Parikarangal ONLINE CONSULTATIONS : 9840130156 www.yantramantratantra.com www.facebook.com/yantramantratantra

Post a comment

0 Comments