பணத்தை அள்ள MONEY REIKI FREE யா கத்துக்க தயாரா | FREE #MONEYREIKI #ரெய்கி #VAMANANSESHADRITIPS #பணம்சேர பண பலம் அதிகரிக்க பண ரெய்கி முறையை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது? தீட்சை பெரும் முறை மற்றும் மற்றவருக்கும் இதனை செயல்படுத்தி பண பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது எப்படி போன்றவற்றை யூ டியூப் பில் பயிற்சியாக எடுக்க திட்டம். அனேகமாக ஜூலை முதல் வாரம் பயிற்சி வெளிவரலாம். உங்கள் விருப்பங்களை தெரிவியுங்கள். Astrologer / Empath ShriGuru.Vamanan Sesshadri is Planning to conduct a #FREEWORKSHOP on #MONEYREIKI by the first week of July 2020. Attunement and other details will be informed in the up coming videos. Before which, Let us know your interest for the same. Shriguru.Vamanan Sesshadri Remedies are quiet popular and easy methods particularly when it comes to money manifestation, astrology, money attraction,general welfare and not but not least,also for job,career and marital issues. Check out Astrologer ShriGuru.Vamanan Sesshadri Remedies Here : https://www.youtube.com/playlist?list... பணம் பெருக பரிகாரங்கள் https://www.youtube.com/playlist?list... Money Therapy https://www.youtube.com/playlist?list... Mantras https://www.youtube.com/playlist?list... Neram Nalla Neram Puthuyugamtv https://www.youtube.com/playlist?list... Pala vidha Parikarangal ONLINE CONSULTATIONS : 9840130156 www.yantramantratantra.com www.facebook.com/yantramantratantra

Post a Comment

Previous Post Next Post

Get in touch!