தலைவாசல் கதவில் ஒட்டி வைத்தால் எல்லாம் தேடி வரும்#Vastutips#வாஸ்து


Post a comment

1 Comments

can we paste in back door also in home or only main/front door