ஆடி 2020 வெள்ளி செவ்வாய் பூஜை முறைகள்


வரவிருக்கும் ஒவ்வொரு ஆடி வெள்ளி 2020 மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமையும் செல்வவளம் பெருக்க கடன்கள் அடைய பூஜைமுறையை காண கீழ்கண்ட சானலை சப்ஸ்க்ரைப் செய்து அருகிலுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி ALL என தேர்ந்தெடுக்கவும். 

Post a comment

0 Comments