அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்ட சனிக்கிழமை இதை செய்யுங்கள் | ATHIRSTAM
அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்ட சனிக்கிழமை இதை செய்யுங்கள் | ATHIRSTAM #panamvara#vamananseshadri அதிர்ஷ்டம் பெருக என்ன செய்ய வேண்டும் எனவும் தடைகள் நீங்க பரிகாரம் , ஏழரை சனி அஷ்டம சனி பரிகாரம், வேலை கிடைக்க பரிகாரம், வேலைக்கு ஆட்கள் கிடைக்க என்ன செய்ய வேண்டும், தொழில் தடை நீங்க பரிகாரம்,தொழில் வசியம் செய்வது எப்படி, தொழில் வசிய மந்திரம் என்ன, நோய்கள் தீர என்ன செய்வது என்பது போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு ஒரு எளிய முறை ஆன்மீக பரிகாரம் வழங்கியுள்ளார் தாந்த்ரீக ஜோதிடர் ஸ்ரீகுரு.வாமனன் சேஷாத்ரி.

Post a comment

0 Comments