அவரவருக்குரிய வசிய மூலிகைகள் ருத்ராக்ஷம் ரத்தினக்கற்கள் ரிப்போர்ட்அவரவருக்குரிய வசிய மூலிகைகள் ருத்ராக்ஷம் ரத்தினக்கற்கள் ரிப்போர்ட்.

ஒருவருக்கு அதிர்ஷ்டம் தரும் பணவரவை ஏற்படுத்தும் செல்வச்செழிப்பை தரும் ரத்தினக்கற்கள் எது? ஒருவருடைய கஷ்டங்களை உடனடியாக நிவர்த்தி செய்யும் சக்தி வாய்ந்த இரத்தின கற்கள் எது என்பதனை மற்றும் ஒருவருக்கு வாழ்வில் வசிய சக்தியை கொடுக்கும் மூலிகை எது அதனை எப்படி பயன்பதினால் உடனடி பலன் தரும் என்பதையும்,அவர்கள் அணிய வேண்டிய அதிர்ஷ்ட ருத்ராக்ஷத்தையும் ஜாதகப்படி கணித்து வழங்கும் ரிப்போர்ட்.
தேவைக்கு : 9840130156

Post a comment

0 Comments