கையை பரபரன்னு தேய்த்து இந்த மந்திரம் சொன்னால் உடனடி பலன் | HAND CHAKRAகையை பரபரன்னு தேய்த்து இந்த மந்திரம் சொன்னால் உடனடி பலன் | HAND CHAKRA #om#vamananseshadritips

HAND CHAKRA (திறப்பது)ஆக்ட்டிவேட் செய்யும் முறை | VAMANAN SESHADRI TIPS @Vamanan Sesshadri
https://youtu.be/2qvGoCUCUHc

மூன்றாவது கண் திறக்க EASY TIPS | MOONDRAVATHU KAN | VAMANAN SESHADRI TIPS @Vamanan Sesshadri
#ThirdEye #PinealGland
https://youtu.be/U-ApgqWMfGA

மூன்றாவது கண் திறப்பது முடியுமா? | MOONDRAVATHU KAN | VAMANAN SESHADRI
https://youtu.be/MPI3mdjZJlsகையை தேய்த்து கை சக்கரங்களை தூண்டியபடி சொல்லப்படும் இந்த மந்திரத்தினால் பல்வேறு பயன்களை உடனே அடையலாம்.

Check out Astrologer ShriGuru.Vamanan Sesshadri Remedies Here : 

https://www.youtube.com/playlist?list...
பணம் பெருக பரிகாரங்கள்

https://www.youtube.com/playlist?list...
Money Therapy

https://www.youtube.com/playlist?list...
Mantras

https://www.youtube.com/playlist?list...
Neram Nalla Neram Puthuyugamtv

https://www.youtube.com/playlist?list...
Pala vidha Parikarangal

ONLINE CONSULTATIONS :  9840130156

www.yantramantratantra.com
www.facebook.com/yantramantratantra

Post a Comment

0 Comments