வீட்டில் தங்கம் சேர இதை சொன்னா போதும் | THANGAM SERAவீட்டில் தங்கம் சேர இதை சொன்னா போதும் | THANGAM SERA #vamananseshadritips #தங்கத்தை2020 இந்த நாள் வாங்கினால் வீட்டில் சுரங்கம் தோண்டனும்#Thangam#Gold@Vamanan Sesshadri https://youtu.be/34Mv_HmXkuQ தங்கம் சேர என்ன செய்ய வேண்டும் ? தங்கம் சேர மந்திரம் தங்கம் சேர பரிகாரம் உண்டா என தவித்து கொண்டு இருப்போர் ஏராளம். தங்கம் விலை குறையுமா தங்கம் விலை நிலவரம் இன்று என்ன தங்கம் விலை எப்போது குறையும் என அன்றாடம் யோசித்து கொண்டு உள்ளோருக்கு தங்கம் சேர எளிய ஆன்மீக பரிகாரம் ஒன்றை வழங்கியுள்ளார் தாந்த்ரீக ஜோதிடர் ஸ்ரீகுரு.வாமனன் சேஷாத்ரி . Thangam Sera i.e, To Acquire Gold Jewels more and more, a simple Code remedy as well as spiritual remedy has been given by Astrologer ShriGuru.Vamanan Seshadri. Astrologer/Empath Shriguru.Vamanan SesshadriRemedies are quiet popular and easy methods particularly when it comes to money manifestation, astrology, money attraction,general welfare and not but not least,also for job,career and marital issues. Check out Astrologer ShriGuru.Vamanan Sesshadri Remedies Here : https://www.youtube.com/playlist?list... பணம் பெருக பரிகாரங்கள் https://www.youtube.com/playlist?list... Money Therapy https://www.youtube.com/playlist?list... Mantras https://www.youtube.com/playlist?list... Neram Nalla Neram Puthuyugamtv https://www.youtube.com/playlist?list... Pala vidha Parikarangal ONLINE CONSULTATIONS : 9840130156 www.yantramantratantra.com www.facebook.com/yantramantratantra

Post a comment

0 Comments