பணப்பிரச்னைகள் தீர குங்குமமும் எலுமிச்சையும் போதும்

Post a comment

4 Comments

Unknown said…
Sir good evening. I am a regular viewer of your videos. In this particular video I have some doubts which I couldn't understand. Would be of great help if you could clarify.

Should the swastik symbol drawn on the lemon.
Every week should we use new lemon.
What should we do the lemons after the 48 weeks.
வணக்கம் குருஜி. எலுமிச்சை பழத்தின் மேல் எழுதி வைக்கணுமா? ஒவ்வொரு வாரமும் புது பழத்தில் எழுதணுமா?48 வாரங்களா சேர்ந்த பழத்தை என்ன செய்யவேண்டும். வீட்டில் இரண்டு நபர்கள் எழுதினால் பழங்களை தனித்தனியா போட்டு வைக்கணுமா?விளக்கம் கொடுத்தால் உதவியாக இருக்கும் குருஜி
நன்றி
நீங்கள் கேட்ட அனைத்து கேள்விகளுக்கும் ஒரே பதில் : ஆம்
முடிவில் ஓடும் நீரில் சேர்க்கவும் (கடல் ஆறு ஏரி )
Unknown said…
thankyou so much for the kind reply sir.

warm regards
Vinodh