॥ SRI BHUVANESVARIASTOTTARASATANAMAVALI ॥

 

Add caption
॥ SRI BHUVANESVARIASTOTTARASATANAMAVALI ॥


SRI MAHAMAYAYAI NAMAH । SRI MAHAVIDYAYAI NAMAH । SRI MAHAYOGAYAI NAMAH । SRI MAHOTKATAYAI NAMAH । SRI MAHESVARYAI NAMAH । SRI KUMARYAI NAMAH । SRI BRAHMANYAI NAMAH । SRI BRAHMARUPINYAI NAMAH । SRI VAGISVARYAI NAMAH । SRI YOGARUPAYAI NAMAH । 10 । SRI YOGINYAI NAMAH । SRI KOTISEVITAYAI NAMAH । SRI JAYAYAI NAMAH । SRI VIJAYAYAI NAMAH । SRI KAUMARYAI NAMAH । SRI SARVAMANGALAYAI NAMAH । SRI HIMGULAYAI NAMAH । SRI VILASYAI NAMAH । SRI JVALINYAI NAMAH । SRI JVALARUPINYAI NAMAH । 20 । SRI ISVARYAI NAMAH । SRI KRURASAMHARYAI NAMAH । SRI KULAMARGAPRADAYINYAI NAMAH । SRI VAISNAVYAI NAMAH । SRI SUBHAGAKARAYAI NAMAH । SRI SUKULYAYAI NAMAH । SRI KULAPUJITAYAI NAMAH । SRI VAMANGAYAI NAMAH । SRI VAMACARAYAI NAMAH । SRI VAMADEVAPRIYAYAI NAMAH । 30 । SRI DAKINYAI NAMAH । SRI YOGINIRUPAYAI NAMAH । SRI BHUTESYAI NAMAH । SRI BHUTANAYIKAYAI NAMAH । SRI PADMAVATYAI NAMAH । SRI PADMANETRAYAI NAMAH । SRI PRABUDDHAYAI NAMAH । SRI SARASVATYAI NAMAH । SRI BHUCARYAI NAMAH । SRI KHECARYAI NAMAH । 40 । SRI MAYAYAI NAMAH । SRI MATANGYAI NAMAH । SRI BHUVANESVARYAI NAMAH । SRI KANTAYAI NAMAH । SRI PATIVRATAYAI NAMAH । SRI SAKSYAI NAMAH । SRI SUCAKSAVE NAMAH । SRI KUNDAVASINYAI NAMAH । SRI UMAYAI NAMAH । SRI KUMARYAI NAMAH । 50 । SRI LOKESYAI NAMAH । SRI SUKESYAI NAMAH । SRI PADMARAGINYAI NAMAH । SRI INDRANYAI NAMAH । SRI BRAHMACANDALYAI NAMAH । SRI CANDIKAYAI NAMAH । SRI VAYUVALLABHAYAI NAMAH । SRI SARVADHATUMAYIMURTAYE NAMAH । SRI JALARUPAYAI NAMAH । SRI JALODARYAI NAMAH । 60 । SRI AKASYAI NAMAH । SRI RANAGAYAI NAMAH । SRI NRKAPALAVIBHUSANAYAI NAMAH । SRI SARMMADAYAI NAMAH । SRI MOKSADAYAI NAMAH । SRI KAMADHARMARTHADAYINYAI NAMAH । SRI GAYATRYAI NAMAH । SRI SAVITRYAI NAMAH । SRI TRISANDHYAYAI NAMAH । SRI TIRTHAGAMINYAI NAMAH । 70 । SRI ASTAMYAI NAMAH । SRI NAVAMYAI NAMAH । SRI DASAMYEKADASYAI NAMAH । SRI PAURNAMASYAI NAMAH । SRI KUHURUPAYAI NAMAH । SRI TITHISVARUPINYAI NAMAH । SRI MURTISVARUPINYAI NAMAH । SRI SURARINASAKARYAI NAMAH । SRI UGRARUPAYAI NAMAH । SRI VATSALAYAI NAMAH । 80 । SRI ANALAYAI NAMAH । SRI ARDDHAMATRAYAI NAMAH । SRI ARUNAYAI NAMAH । SRI PINALOCANAYAI NAMAH । SRI LAJJAYAI NAMAH । SRI SARASVATYAI NAMAH । SRI VIDYAYAI NAMAH । SRI BHAVANYAI NAMAH । SRI PAPANASINYAI NAMAH । SRI NAGAPASADHARAYAI NAMAH । 90 । SRI MURTIRAGADHAYAI NAMAH । SRI DHRTAKUNDALAYAI NAMAH । SRI KSAYARUPYAI NAMAH । SRI KSAYAKARYAI NAMAH । SRI TEJASVINYAI NAMAH । SRI SUCISMITAYAI NAMAH । SRI AVYAKTAYAI NAMAH । SRI VYAKTALOKAYAI NAMAH । SRI SAMBHURUPAYAI NAMAH । SRI MANASVINYAI NAMAH । 100 । SRI MATANGYAI NAMAH । SRI MATTAMATANGYAI NAMAH । SRI MAHADEVAPRIYAYAI NAMAH । SRI SADAYAI NAMAH । SRI DAITYAHAYAI NAMAH । SRI VARAHYAI NAMAH । SRI SARVASASTRAMAYYAI NAMAH । SRI SUBHAYAI NAMAH । 108 ।

Post a comment

0 Comments