கோவர்தன | GOVARDHAN PUJA TIMINGS AFTER DEEPAVALI DAY 15.11.20கோவர்தன பூஜை நேரம் : 

மந்திரம் : ஓம் கிருஷ்ணாய நமஹ & ஓம் வாமனாய நமஹ (108) 


GOVARDHAN PUJA TIMINGS AFTER DEEPAVALI DAY 15.11.20 

MANTRA TO CHANT : OM KRISHNAYA NAMAHA & OM VAMANAYA NAMAHA (108)

மேலும் பல்வேறு தீபாவளி பூஜை விவரங்களை காண இதில் க்ளிக் செய்யவும்


INDIA / SRILANKA November 15, 2020  03:21 PM to 05:39 PM

MALAYSIA / SINGAPORE  November 15, 2020 04:33 PM to 06:57 PM

GHANA November 15, 2020 03:19 PM to 05:41 PM

AUSTRALIA SYDNEY: November 15, 2020 04:50 PM to 07:37 PM

FRANCE PARIS:  November 15, 2020 03:20 PM to 05:10 PM

LONDON UK:  November 15, 2020 02:24 PM to 04:11 PM

KUWAIT:  November 15, 2020 02:45 PM to 04:53 PM

DUBAI: November 15, 2020 03:20 PM to 05:32 PM

CANADA SPAIN:  November 15, 2020 03:49 PM to 05:50 PM

USA WASHINGTON: November 11, 2020 02:53 PM to 04:54 PM

USA CALIFORNIA:  November 15, 2020  02:52 PM to 04:53 PM

NEW JERSEY USA: November 15, 2020, 02:39 PM to 04:38 PM


To Read More Deepavali Money Remedies, Click This

Post a comment

0 Comments