இன்றைய நல்ல நேரம் 15.9.23 | Indraya Nalla Neram 15.9.23

இன்றைய நல்ல நேரம் 15.9.23


05:58 AM to 06:59 AM
06:59 AM to 08:00 AM
09:01 AM to 10:02 AM
01:05 PM to 02:06 PM
02:06 PM to 03:07 PM
04:08 PM to 05:09 PM
08:08 PM to 09:07 PM
09:07 PM to 10:06 PM


மங்கள யோக நேரங்கள் : 


அபிஜித் : 11:40 AM to 12:29 PM
விஜய முகூர்த்தம் : 02:06 PM to 02:55 PM
கோதுளி முகூர்த்தம் : 06:10 PM to 06:34 PM
மாலை முகூர்த்தம் : 06:10 PM to 07:21 PM
நிஷித்த முகூர்த்தம் : 11:41 PM to 12:28 AM
பிரம்மமுகூர்த்தம் 16 செப்டம்பர் : 4:24 முதல் 5:11 வரை


ராகு காலம் :  10:33 AM to 12:04 PM
எமகண்டம் : 03:07 PM to 04:39 PM
துர் முகூர்த்தம் : 08:24 AM to 09:13 AM &  12:29 PM to 01:17 PM (அமிர்த நேரம் துர் முஹுர்தத்தில் வந்தால் தவிர்க்கவும்) 
விலக்க வேண்டிய நேரம் : 12:55 PM to 02:41 PM


சந்திரபலம் உள்ள ராசிகள் : 

மிதுனம் சிம்மம் துலாம் விருச்சிகம் கும்பம் மீனம் 

சுப முகூர்த்த நேரங்கள் :

06:10 AM to 07:09 AM
07:09 AM to 08:11 AM
10:18 AM to 12:30 PM
04:30 PM to 06:12 PM
09:40 PM to 11:42 PM

லாப முகூர்த்த நேரங்கள் : 07:29 AM to 09:01 AM 
சுப நேரம் : 12:04 PM to 01:36 PM  
அமிர்தம் : இல்லை 

Post a Comment

Previous Post Next Post

Get in touch!