உங்கள் நியாயமான நீதிமன்ற வழக்கு வெல்ல வேண்டுமா?

வழக்கு முடியும் வரை திங்கட்கிழமை தோறும் முடிந்தளவு பொங்கல் நிவேதனம் செய்து பின்பு அதை பிரசாதமாக கொடுத்து வரவும். நீங்கள் அதை உண்ண கூடாது. இப்படி செய்து வர வழக்கு வெகு விரைவில் வெற்றியை தேடி தரும். 

Post a comment

0 Comments