கருடனை வழிபடுவதின் பலன்கள்ஞாயிறு - நோய்கள் நீங்கும்
திங்கள்  - குடும்பம் மேன்மை பெரும்
செவ்வாய் - வீரம் உண்டாகும்
புதன்      - எதிரிகள் தொல்லை நீங்கும்
வியாழன் - நீண்ட ஆயுள் பெறலாம்
வெள்ளி  -  மிகுந்த செல்வ வளம் உண்டாகும்
சனி     -    கர்ம வினைகள் நீங்கி மோட்சம் பெறலாம் 

Post a comment

0 Comments