வீண் விரயங்களை கட்டுப்படுத்தும் கிறிஸ்டல் பால்எவ்வளவு பணம் சம்பாதித்தும் சேமிக்க முடியாமலும் அவசர தேவைகளை நிறைவேற்றிக்கொள்ள முடியாமலும் சூழல் இருப்பின் வீட்டு கழிவறை/குளியலறை வெளியே மேல் பகுதியில்  ஒரு "கிறிஸ்டல் பந்து" கட்டி வைக்க வீண் விரயங்கள் படிப்படியாக நிற்கும். 

Post a comment

0 Comments