காரிய வெற்றிக்கு

முக்கியமான காரியங்களுக்கு செல்லும் சமயம், அந்த காரியம் வெற்றியடைய சிறு வெள்ளை துணி அல்லது பேப்பரில் 5 கிராம்பு 5 பூண்டுகள் முடிந்து பாக்கெட்டில் வைத்து எடுத்து செல்ல, காரியம் பலிதமாகும். 

Post a comment

0 Comments