லாட்டரி மற்றும் காசினோக்களில் வெற்றி பெற தாந்த்ரீக பரிகாரங்கள்அஷ்ட கர்மங்கள் வசியம், மோகனம், ஸ்தம்பனம், உச்சாடனம், ஆகர்ஷணம், வித்வேஷனம், பேதனம், மாரணம் ஆகும். இதில் வசியம் என்கிற முறையை கொண்டு பல அன்றாட காரியங்களில் வெற்றி பெறலாம். இதில் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு முறையை கையாள்வர். இதே வசிய கர்மம்  ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் ஒவ்வொரு வகை மூலிகை அல்லது பொருட்களை உபயோகிக்கப்படும்- பொது ஜனத்தை கவர்வது, குறிப்பிட்ட நபரை கவர, குறிப்பிட்ட தொழிலில் வெற்றி பெற, குறிப்பிட்ட காரியத்தில் வெற்றி பெற என இதன் வகைகள் மிக நீளம். இதில் ஆஸ்த்ரேலியா, சுவிட்சர்லாந்து, மலேசியா, கனடா போன்ற நாடுகளில் லாட்டரி அல்லது காசினோ போன்ற விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெற பல அன்பர்களுக்கு ' பந்தய வசிய' முறை கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் குறிப்பிட்டு கொடுக்கப்படும் ஒரு யந்திரத்தை தன்னுடனும், ஒரு யந்திரத்தை உடலிலும் மற்றும் கொடுக்கப்படும் வேறு பொருளை எப்போதும் உடன் வைத்திருக்க மேற்சொன்ன காரியங்களில் வெற்றி நிச்சயம். இந்த விஷயங்கள் ஒவ்வொரு தனி நபருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக வேறுபடும்-சிலருக்கு மேற்சொன்ன விஷயங்களுடன் எழுத சிறு எழுதுகோலும் கொடுக்கப்படும், சிலருக்கு ஒரு சில மந்திரங்கள் போன்றவை மேற்சொன்ன வசிய முறைக்கு உண்டு.  இவைகள் மேற்சொன்ன நாடுகளுக்கு மட்டுமே- இந்த பந்தயங்கள் தடை செய்யப்பட்டு அரசுக்கு புறம்பாக நடந்து வரும் இடங்களுக்கு நாம் செய்து கொடுப்பது இல்லை.தேவை இருப்பின் +919840130156 அழைக்கவும்.

Post a comment

0 Comments