பணத்தேவைகள் பூர்த்தியாக :


தொடர்ந்து 8 சனிக்கிழமைகள் முதல் நாளே தயிரில் ஊற வைத்த கையளவு கருப்பு உளுந்துடன் சிறிது வெல்லப்பொடி சேர்த்து, அரச மரத்தின் அடியில் இட்டு விட்டு திரும்பி பார்க்காமல் செல்லவும் .
காலை 12 மணிக்குள் செய்யலாம்.

Post a comment

0 Comments