விசேஷ சீன வாஸ்து


நான்கு திசைகளிலும்
விசேஷ சீன வாஸ்து படங்களை ஒட்டி வைப்பதன் மூலம் வாஸ்து குறைபாடுகளை பெருமளவில் குறைத்து கொள்ளலாம் என்கிறது சீன வாஸ்து. இது அனுபவத்திலும் கண்ட விலை மலிந்த சக்தி வாய்ந்த பரிகாரம் எனலாம்.  

Post a comment

0 Comments