பொறுமையும் வீரமும் அளிக்கும் 'டயகர்ஸ் ஐ'மேற்கண்ட கல்லானது 2 மற்றும் 7 தேதிகளில் பிறந்தோர் அணியலாம். மற்றும் செவ்வாய் தோஷம், அல்லது செவ்வாய் மற்றும் சூரியனால் உள்ள குறைபாடுகளை உள்ளோர்களும் இவற்றை அணிய மேற்கண்ட குறைகள் நீங்கும். மேலும் அதீத தன்னம்பிக்கை மற்றும் தைரியம், பொறுமை போன்றவைகளை அளிக்க வல்லவை இவை. தொழில் செய்யும் முதலாளிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் அனைவருக்கும் தொழில் சிறக்க உலகம் முழுதும் சிபாரிசு செய்யப்படும் ஒரே கல் இது தான். ஆண் தன்மை மற்றும் வீரியத்தை அதிகப்படுத்தும் சக்தி இக்கற்களுக்கு உண்டு.

பத்து காரட்  விலை : ரூ.3200/-

Post a comment

0 Comments