பங்கு சந்தையில் வெற்றி பெற, மன அழுத்தம் நீங்க


ஒவ்வொரு துவிதியையிலும் சிவன் சன்னதி சென்று கர்ப கிரக விளக்கில் விட தூய நெய் கொடுத்து, வழிபட்டு வர, மேற்கண்ட தொல்லைகள் நீங்கும். நீட்ச சந்திர கிரகத்தினால் ஏற்படும் தொல்லைகள் அழியும். பங்கு சந்தை மற்றும் யூக வியாபாரம் செய்வோர், இந்த பரிகாரம் செய்து வெற்றி பெறலாம். அதி சூட்சுமம் நிறைந்த முறை இது. நாளை 10.7.17 துவிதியை.
ருத்ர பரிஹார் ரக்‌ஷா சென்டர்
ஜோதிஷ தாந்த்ரீக தீர்வுகள்
9840130156/8754402857
www.yantramantratantra.com

Post a comment

0 Comments