பண வரத்து பெருக


ஒவ்வொரு மாதமும் பரணி நட்சத்திரத்தன்று முடிந்தளவு சர்க்கரை மற்றும் கல் உப்பு வாங்கி வீட்டில் வைக்க, பண வரத்து பெருகும்.
ருத்ர பரிஹார் ரக்‌ஷா சென்டர்
ஜோதிஷ தாந்த்ரீக தீர்வுகள்
9840130156 / 8754402857
www.yantramantratantra.com

Post a comment

0 Comments