கரணம் தப்பினால் மரணம் என்ற தலைப்பில் மாதா மாதம் வெளியாகும் பதிவு.

3.8.17    காலை 3.15 AM முதல் மாலை 4:45 PM வரை

6.8.17   இரவு 10:15 PM முதல் மறுநாள் காலை 11:15 AM வரை 

10.8.17 மதியம் 12:30 PM முதல் மறுநாள் அதிகாலை 00:45AM வரை 

13.8.17 இரவு 9:10 PM முதல் மறுநாள் காலை 8:45 AM வரை
  
17.8.17 அதிகாலை 02:00AM  முதல் மதியம் 12:55PM வரை 

20.8.17 அதிகாலை 4:30 AM முதல் மதியம் 03:30 PM வரை 

25.8.17 காலை 08:15AM முதல் இரவு 08:45PM வரை

29.8.17  அதிகாலை 00:30AM முதல் மதியம் 01:52 வரை

Post a Comment

Previous Post Next Post

Get in touch!