பதினாறு நாட்களில் பலன் தரும் அகத்தியர் வசிய விநாயகர்

வெள்ளெருக்கும் வன்னியும் கலந்த மிக அதீத சக்தி வாய்ந்த தொழில் ,வேலை
,அரசு வேலை, மற்றும் காரியத்தடை நீக்கும் விநாயகர் பற்றி சென்ற வருடம் குறிப்பிட்டிருந்தோம். தற்சமயம் அன்பர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க மற்றும் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு மீண்டும் மேற்கண்ட சிலைகள் செய்விக்கப்பட்டுள்ளது- குறைந்த அளவில். மேலும் அனைத்து விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றி வைக்கும் அகத்தியர் அருளிய சூட்சும மூலிகை வசிய விநாயகரும் செய்விக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வசிய விநாயகர் பதினாறு நாட்களில் பலன் தருவார் என்பது அகத்தியர் கூற்று மட்டுமல்ல- நாம் கண்கூடாக அனுபவத்தில் கண்ட உண்மையும் கூட.

சென்னை மற்றும் கரூரில் கிடைக்கும்
+919840130156 / +918754402857 / +917010059413

Post a comment

0 Comments