செப்டெம்பர் மாதத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய கரண நாட்கள்

கரணம் தப்பினால் மரணம் என்ற தலைப்பில் மாதா மாதம் வெளியாகும் பதிவு


05.9.17 மதியம் 12:35 PM  முதல் மறுநாள் அதிகாலை 00:45 AM வரை 

08.9.17 இரவு 10:00 PM முதல் மறுநாள் காலை 09:25 AM வரை

12.9.17 அதிகாலை 3:10 AM முதல் மதியம் 2:15 PM வரை

15.9.17 காலை 07:25 AM முதல் மாலை 06:40 PM வரை

18.9.17 மதியம் 01:00 PM முதல் மறுநாள் அதிகாலை 00:40 AM வரை 

23.9.17 இரவு மணி 12:00 முதல் மறுநாள் மதியம் 12:45 PM வரை 

27.9.17  மாலை 07:00PM முதல் மறுநாள் காலை 08:30AM வரை

Post a comment

0 Comments