உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகள்

வரும் செப்டம்பர் 22 ம் தேதி முதல் இணையதள தொலைக்காட்சியான Swasthiktv.com ல் அன்பர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு பரிகாரங்கள் வழங்க இருக்கிறோம். அன்பர்கள் ஒவ்வொருவரின் இரண்டு கேள்விகளுக்கு பதில் கூறப்படும். தங்களுடைய கேள்விகளை 'தாந்த்ரீக பரிகாரங்கள்' என தலைப்பிட்டு, பெயர்,பிறந்த நேரம்,பிறந்த ஊர், பிறந்த நேரம் குறிப்பிட்டு, அவர்களின் இணையதளத்திற்கு அனுப்பவும்.  அல்லது www.facebook.com/swasthiktv யின் முகநூல் பக்கத்திற்கு அனுப்பவும். இங்குள்ள கருத்து பெட்டியிலும் அனுப்பலாம். தலைப்பு மிக முக்கியம். பதில்களை Swasthiktv.comல் கண்டு தெளிவு பெறலாம். நேர விவரங்கள் அடுத்த பதிவுகளில் வெளிவரும்.

Post a comment

0 Comments