மின் வசிய எண்கள் மற்றும் பிரபஞ்ச ஆற்றல் யந்திரங்கள் பயிற்சிமேற்கண்ட இரண்டு முறைகளையும் கூறி பலர் பலனடைந்ததை அடுத்து, தங்கள் வேறு பிரச்சனைகளை தாங்களே தீர்த்து கொள்ள, அதை பயிற்சியாக கேட்டு வந்ததின் பொருட்டு, இவ்விரண்டு பயிற்சிகளையும் புத்தக வடிவில் கொடுக்க எண்ணம்.

மின் வசிய எண்கள், நம் அன்றாட விஷயங்களுக்கு மற்றும் அனைத்து வித நோய்களுக்கும் பயன்கொடுக்கும். பிரபஞ்ச ஆற்றல் யந்திரங்கள், வாழ்வியல் பிரச்சனைகளுக்கு, எண்பது யந்திரங்கள் ஸ்டிக்கர் வடிவில் மற்றும் பாக்கெட்டில், தலையணை அடியில் வைக்கும் வண்ணம் கார்டுகளில் கொடுக்கப்படும். இரண்டும் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பின் சக்தியில் செயல்படுவதால், பலன்களை வெகு சீக்கிரம் உணரலாம். இவற்றிற்கு கட்டணம் உண்டு. விவரங்கள் பெற தொலைபேசியில் மட்டும் அணுகவும். 

Post a comment

0 Comments