நவம்பர் மாதத்தில் தவிர்க்க வேண்டிய கரண நாட்கள்

கரணம் தப்பினால் மரணம் என்ற தலைப்பில் மாதா மாதம் வெளியாகும் பதிவு


03.11.17  மதியம் 1:45 PM முதல் மறுநாள் 04.11.17 அதிகாலை 00:34AM வரை 

06.11.17 மதியம் 2:30 PM முதல் மறுநாள் 07.11.17 அதிகாலை 01:10 AM வரை

09.11.17 மாலை 4:35 PM முதல் மறுநாள் 10.11.17 அதிகாலை 03:50 AM வரை

13.11.17 அதிகாலை 00:25 AM முதல் மதியம் 12:30 PM வரை

16.11.17 மதியம் 02:00 PM முதல் மறுநாள் 17.11.17 அதிகாலை 02:55 AM வரை

22.11.17  மதியம் 01:30 PM முதல் மறுநாள் 23.11.17 அதிகாலை 03:00 AM வரை

26.11.17 காலை  09:45 AM முதல் இரவு 10:45 PM வரை

29.11.17 இரவு 10:10 PM முதல் மறுநாள் 30.11.17  காலை 09:35 AM வரை

Post a comment

0 Comments