தன்னார்வலர்கள் (VOLUNTEERS) தேவை

ஷீர்டி ஸ்ரீ சாய் சேவா டிரஸ்டின் கீழ் இயங்கும் 'ருத்ர பரிஹார் ரக்க்ஷா
சென்டருக்கு நம்  முறைகளை பற்றிய தெளிவும், ஆன்மீக ஆர்வமும், தொண்டாற்றும் விருப்பமும் உள்ள தன்னார்வலர்கள் (VOLUNTEERS) தேவை உள்ளது. நாம் நடத்தும் நிகழ்ச்சிகள், ஹோமங்கள், பூஜைகள் போன்றவையில் சேவைகள் செய்ய. விருப்பமுள்ளோர் கீழ்கண்ட எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு, உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கொண்டு பதிவு செய்து கொள்ளவும். (வெளியூர் அன்பர்களும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.)

+919840130156 / +918754402857 

Post a comment

0 Comments