சகல துன்பங்களையும் நீக்கும் அருமருந்து : சண்டி ஹோமம்


கிரக தோஷங்கள், கர்ம வினைகள், வீடு பேறு, குழந்தை பேறு, திருமணம் அமையாமை, எதிரிகள் தொல்லை, வறுமை, கடன் தொல்லை, உடல் நிலை கோளாறு,பிள்ளைகளின் காதல் பிரச்சனைகள், கணவன் மனைவி பிரச்னை,இனம் தெரியாத பயம்,மரண பயம், அதீத வட்டியினால் வறுமை போன்ற பல் வேறு பிரச்சனைகளுக்கும் உடனடி தீர்வு சண்டி ஹோமம் ஆகும்.

அந்த தெய்வீக அனுபவத்தை உணர்ந்ததுண்டா 
நீங்கள் ??

Post a comment

0 Comments